Програмний комплекс АРМ «Кадри»


Програмне забезпечення «Автоматизоване робоче місце «Кадри» призначене для обліку кадрів банківських установ, ведення обліку штатних розкладів, ведення обліку структурних підрозділів банківських установ, прийому з бази даних мережі банківських установ реквізитів підрозділів, побудови фінансово-економічної, кадрової та допоміжної звітності.

До основних функціональних можливостей підсистеми «АРМ «Кадри» належать:

 1. Можливість збору та консолідації первинної інформації по підрозділах.
 2. Введення в дію проектних штатних розкладів та надання їм статусу «Поточний штатний розклад».
 3. Ведення обліку вакантних посад штатних розкладів.
 4. Ведення обліку призначень/переказів працівників на основі поточних штатних розкладів.
 5. Ведення обліку всіх даних про працівників банку, передбачених формою № П-2, затвердженої наказом Міністра України від 27.10.95 р. №277, та особою справою з обліку кадрів.
 6. Ведення обліку окремих та групових наказів про призначення/переведення, відпустку, відрядження та звільнення працівників;
 7. Потужна система побудови звітів, яка дозволяє отримувати фінансово-економічну, кадрову та допоміжну звітність у розрізі:
  • філії;
  • балансових відділень;
  • регіональних управлінь;
  • загалом по банку.
 8. Можливість побудови звітів на будь-яку дату та за будь-який період часу.
 9. Широкий вибір шаблонів типових звітів.
 10. Наявність універсального генератора звітів, що дає можливість побудови нових шаблонів звітів у процесі експлуатації програмного забезпечення.
 11. Надання можливості автоматизованого пошуку банківських установ, структурних підрозділів, наказів та особових справ щодо обліку кадрів за допомогою набору критеріїв пошуку.

 

Структура підсистеми

Складові частини підсистеми «АРМ «Кадри»:

 • банківські установи;
 • структурні підрозділи банківських організацій;
 • посади;
 • штатні розклади;
 • співробітники;
 • накази;
 • відпустки, відрядження;
 • звіти.

Технологічна схема збору даних про мережу підрозділів банку

Інформація про мережу підрозділів банку підсистему «АРМ «Кадри» надається програмним забезпеченням банку лише на рівні правління. Реквізитом, на основі якого здійснюється прийом даних про банківський підрозділ у «АРМ «Кадри», є державним реєстраційним кодом банківської установи.

Взаємодія правління банку з філіями банку виконується шляхом ведення загальнобанківських довідників на рівні правління банку з подальшим розсиланням у філії. У філіях банку на основі отриманих загальнобанківських довідників формується первинна інформація про штатні розписи та кадровий облік. Сформована інформація передається до правління банку.

 

Программный комплекс "Автоматизированное рабочее место "Кадры"

Вимоги , необхідні для роботи програмного забезпечення «АРМ «Кадри»:

 1. Комп’ютер  Intel Pentium із частотою щонайменше 133 МГц.
 2. Операційна система – Windows 95/98/NT/2000/XP.
 3. Оперативна пам’ять – щонайменше 128 Мбайт.
 4. СУБД Microsoft SQL Server версії не нижче 7.0.
 5. Компоненти доступу до даних Microsoft Data Access Components.
 6. Microsoft Access версії не нижче 2000 року.