Програмний комплекс «Клієнт-Банк»


«Клієнт-Банк» – це система захищеного обміну інформацією (електронними документами) між Банком та Клієнтами по телекомунікаційних каналах зв’язку.

Програмний комплекс «Клієнт-Банк» призначений для роботи у складі Системи Комплексної Автоматизації Розрахунків Банку (СКАРБ). Система «Клієнт-Банк» використовується Клієнтами Банку (юридичними чи фізичними особами) та дозволяє оперативно та безпечно управляти банківськими рахунками в режимі реального часу, отримувати поточну інформацію про рух коштів за рахунками, не виходячи з офісу чи будинку.

Однією з переваг системи «Клієнт-Банк» є її здатність виявляти типові помилки у реквізитах платежу під час створення платіжного доручення. У разі помилок під час заповнення реквізитів, Клієнт Банку відразу може її виправити, не переписуючи платіжне доручення. Також немає необхідності щоразу заново набирати реквізити платежів, що найбільш часто проводяться, достатньо вибрати необхідний шаблон з довідника або платіж з архіву.

До того ж, платежі, створені в системі «Клієнт-Банк», значно швидше проводяться банком, а їх зовнішній вигляд подібний до вигляду в паперовій формі подання платежів, що спрощує роботу.

Ця система є програмно-технічним комплексом, який дозволяє Клієнту виконувати такі операції:

 1. Формування та доставка до банку пакетів електронних платіжних документів клієнта, причому набір та редагування документів може здійснюватись автономно, без з’єднання з банком. З’єднання потрібно лише у момент передачі документів.
 2. Автоматизація заповнення довідників кореспондентів, курсів валют, призначень платежу тощо. Автоматичне оновлення довідників банку на запит клієнта.
 3. Імпорт документів (структурованих файлів), підготовлених іншими системами, до банку.
 4. Експорт документів для передачі пакетів інформації (структуровані файли) до інших систем.
 5. Відстеження поточного стану особових рахунків Клієнта:
  • отримання банківських виписок про рух коштів за рахунками клієнта протягом робочого дня, а також виписок за попередній період;
  • перегляд поточних та прогнозованих залишків на рахунках у режимі реального часу;
  • перегляд залишків на рахунках за будь-яку дату.
 6. Можливість для клієнта контролювати проходження свого платежу у банку. Клієнт може отримувати інформацію про прийом та проведення платежу.
 7. Виведення на друк електронних платіжних документів та іншої інформації, отриманої з Банку.
 8. Ведення архіву банківських виписок та платіжних документів клієнта за довільний період часу з можливістю перегляду, друку, копіювання та отримання звітних форм.
 9. Можливість обміну файлами, листами, інформаційними повідомленнями та іншими документами у довільному форматі між клієнтом та банком.
 10. Сувора взаємна автентифікація клієнта та банку за допомогою електронних цифрових підписів та шифрування переданих даних. Захист за допомогою паролів та ключових дискет.

Програмний комплекс «Клієнт-Банк» безперервно вдосконалюється з урахуванням побажань Клієнтів, а також постійно розширює набір послуг.

Програма зручна і проста у використанні, забезпечує конфіденційність даних, що передаються і одержуються, дозволяє більш ефективно управляти ресурсами, а також отримувати необхідну для роботи інформацію.

Ми працюємо для Вас і прагнемо створити найкомфортніші умови роботи, а із системою «Клієнт-Банк» – це можливо!