Політика оновлення програмного забезпечення


Кожна випущена версія програмного продукту має власний версійний номер. Наша компанія використовує стандарти версій оновлення програмних продуктів, сумісні зі стандартами компанії Microsoft .

Маючи багаторічний досвід роботи, нами були розроблені певні правила щодо умов оновлення, нумерації версій та обробки вимог до нових версій продуктів.

Версійність — це спосіб додати нові можливості та оптимізувати функціональність програмного продукту в робочому порядку. Версійність з’являється, коли закладена сильна платформа, є від чого відштовхуватися, позначені цілі та етапи розробки. Використання версійності в розробці програмного продукту за умов їх швидкого розвитку дозволяє чітко позначити для користувачів функціональність банківського програмного забезпечення. Так само важливою особливістю версійності є забезпечення успадкування окремих модулів у складі різних програмних продуктів.

 

У компанії встановлено стандарт згідно з порядком нумерації версії програми — номер версії слідує після назви продукту і складається з чотирьох чисел, розділених точкою:

Назва_програмного_продукту_a.b.c.d

a — номер версії продукту;
b — номер підверсії продукту;
c — номер модифікації підверсії продукту;
d — номер виправлення підверсії продукту.

Опис версійності програмних продуктів:

Опис версії

Встановлення Терміни випуску Супровід Пріоритет
зміна номера основної версії продукту відбувається при внесенні до програми суттєвих змін, наприклад, при зміні платформи, середовища розробки, СУБД здійснюється на «чисту» машину або паралельно з іншою версією програмного продукту один раз на кілька років здійснюється протягом приблизно трьох місяців після повідомлення про зняття продукту із супроводу
містить модифікації програмного забезпечення, пов’язані з модернізацією, зміною інтерфейсу або створенням нової функціональності, у тому числі зробленим за заявками Банків здійснюється на останню випущену модифікацію підверсії продукту приблизно один раз на рік у проміжку між версіями продукту здійснюється до виходу наступної версії продукту плюс 45 робочих днів IV
містить зміни та доповнення, зроблені на вимогу Банків, розширені версії реалізації вимог Національного Банку України, всі виправлення помилок, зроблені до моменту виходу поточної версії продукту відбувається відразу після виходу нової модифікованої підверсії продукту, оскільки до програми були внесені зміни, які не потребують тривалої установки у період між випусками підверсії продукту. Терміни випуску не обговорюються здійснюється до виходу версії продукту (підверсії продукту) та ще додатково 20 робочих днів III
має набір виконуваних модулів та (або) змін у Базі Даних, які встановлюються на модифіковану підверсію продукту програмного забезпечення, та містить виправлення помилок та, можливо, термінові доопрацювання програмного забезпечення (наприклад, доопрацювання, пов’язані з новими вимогами НБУ) відбувається у разі усунення помилок, критичних для Банку. Виготовляється на робочу БД по мірі необхідності терміни супроводу підверсії продукту не встановлюються I + II

Календар оновлень