Централізовані платежі CentPay


Програмний комплекс «Централізовані платежі CentPay» реалізовано за трирівневою архітектурою:

1. Зберігання даних (СУБД Oracle версії 9.2),

2. Серверів додатків,

3. Клієнтській взаємодії.

Клієнтський рівень складається з автоматизованих робочих місць (далі за текстом АРМ):

Підсистеми АРМ «Бухгалтер»:

 • взаємодія із підсистемою «Фронт офіс»;
 • взаємодія з АБС;
 • первинне ведення умов прийняття платежів за угодами;
 • ведення користувачів програмного комплексу;
 • ведення топології програмного комплексу;
 • завантаження операцій від підсистеми «Фронт офіс»;
 • створення та обробка платіжних доручень;
 • формування звітів;
 • формування реєстрів;
 • ведення історії платежів.

Підсистеми АРМ «Касир»:

 • прийом платежів від клієнта;
 • продаж цінностей;
 • формування звітних документів

Архітектура програмного комплексу

 Arhitekt

За більш детальною інформацією дзвонити за тел.:(050) 330-86-73 або напишіть нам