Комунальні та інші платежі населення


Коммунальні та інші платежі населення

Платежі населення

 ПК «Платежі населення» — це програмний комплекс банківських послуг, що дозволяє провести операції з розрахунків за товари, послуги або сервіс будь-яких організацій та  установ в будь-якому пункті прийому платежів наших банків-партнерів.

ПК «Платежі населення» розроблений з урахуванням найсучасніших технологій, що поставляються виробниками операційних систем і СУБД, а автоматизована технологія прийому і бухгалтерської обробки комунальних та інших платежів населення забезпечує взаємодію:

— платників (фізичних осіб, які здійснюють платежі на адресу комунальних служб, установ та організацій);

— банків (банківських установ, що приймають платежі);

— одержувачів платежів (установ, організацій, комунальних служб, які надають послуги і приймають платежі за ці послуги).

У програмному комплексі розроблені відкриті інтерфейси для взаємодії з іншими підсистемами при виконанні операцій, які відображаються одночасно в декількох підсистемах (ОДБ, кредитна, депозитна, карткова підсистеми).

В програмному комплексі «Платежі населення» реалізований інтерфейс для підключення електронно-цифрового підпису банку для криптування та підпису документів і трафіку при віддаленій онлайновій взаємодії.

 Переваги програмного комплексу «Платежі населення»:

 1. Проведення оплати, як готівкою, так і шляхом безготівкового списання (онлайн платежі): 
  • з картки НСМЕП;
  • з депозитного рахунку підсистеми вкладних операцій;
  • з міжнародних платіжних карток.
 2. Підтримка гнучкої системи тарифів, яка дає можливість використання індивідуальних налаштувань для кожного ТВБВ.
 3. Підтримка плану рахунків з точністю до ТВБВ, що дає можливість на рівні внутрішніх рахунків відобразити обсяг операцій і зароблених комісійних по кожному ТВБВ окремо.
 4. Можливість формування реєстрів прийнятих платежів для організацій у вигляді:
  • рядки в призначенні платіжного доручення;
  • блоку інформаційних рядків платіжного доручення;
  • DBF файлів довільних структур в будь-яких кількостях;
  • ТХТ файлів будь-яких кодувань і форматів;
 5. Технологія обліку тимчасових витрат при виконанні кожного етапу технологічного процесу прийняття платежу:
  • в розрізі касирів за період і порівняння їх з еталонними значеннями з довідників, що дозволяє оцінити ефективність роботи кожного касира окремо.
  • в розрізі робочих місць відображає завантаженість касирів,
  • в розрізі клієнтів — одержувачів платежів, дозволяє порахувати трудовитрати на виконання операції з прийому платежів саме для цього клієнта і обгрунтувати розмір комісійної винагороди в договорі.

В ПК «Платежі населення» реалізований інтерфейс з автоматизованими банківськими системами (АБС):

 • СКАРБ;
 • Барс Millenium;
 • Scrooge2;
 • HT-Банк 5X;
 • Профікс;
 • Грант 2;
 • Мебіус;
 • В2.

З видами операцій, що реалізовані  в програмному комплексі «Платежі населення» можна ознайомитися за посиланням >>

Функціональна структура ПК «Платежі населення»:

Програмний комплекс «Платежі населення» складається з підсистем:

Програмний комплекс "Платежі населення" та його підсістеми

Інформаційний центр комунальних платежів;

Підсистема призначена для автоматизації процесів обміну даними між комунальними службами, які надають послуги, і банками, які здійснюють прийом платежів. Програма дозволяє впорядкувати і підвищити ефективність обміну інформацією між банками і комунальними службами.

Функції:

 • Отримання даних про платників і їх заборгованості від комунальних служб. Дані надходять у вигляді текстових файлів у форматі автоматизованих систем цих служб;
 • Аналіз отриманих даних і приведення їх до внутрішнього формату;
 • Ведення довідників районів, вулиць, будинків і квартир в форматі кожної комунальної служби;
 • Підтримка достовірності поточної бази платників;
 • Надання оброблених даних банкам;
 • Отримання реєстрів прийнятих платежів від банків;
 • Об’єднання отриманих даних і приведення їх до форматів, прийнятим в комунальних службах;
 • Відправка даних в комунальні служби;
 • Отримання звітності прийнятих платежів, нарахуваннях, заборгованостях, платникам у вигляді діаграм, таблиць, графіків і т.д.;
 • Забезпечення WEB інтерфейсів для платників, міської влади та організацій.

Бухгалтерська обробка платежів;

Ціллю підсистеми «Бухгалтерська обробка платежів» є автоматизація процесів бухгалтерської  обробки прийнятих платежів в бухгалтерії банку.

Функції:

 • Ведення довідників системи (умов договорів, планів проводок, топології робочих місць, списку користувачів та їх повноважень);
 • Розповсюдження довідникових даних на вікна прийому платежів та змін до них;
 • Отримання даних про заборгованість платників з центру та тиражування по операційних вікнах прийому платежів;
 • Збір даних про прийняті платежі та формування касових проводок;
 • Виконання контролю прийнятих операцій з можливістю коригування реквізитів платежів;
 • Формування платіжних доручень;
 • Розрахунок комісійної винагороди банку по довіднику тарифів;
 • Формування реєстрів в розрізі платників;
 • Формування і отримання звітності по прийнятих платежах, сформованих документах, проданих та и погашених цінностях;
 • Експорт в АБС банку платіжних доручень та проводок;
 • Взаємодія з центром обліку платежів або безпосередньо з отримувачами платежів.

Прийом платежів

Підсистема «Прийом платежів» автоматизує процеси прийому платежів населення на операційних вікнах.

Функції:

 • відкриття та закриття операційного дня касира;
 • отримання довідників, даних про платників та їх заборгованості;
 • надання платнику даних про його заборгованості у розрізі постачальників послуг у момент оформлення платежу;
 • прийом комунальних платежів із формуванням необхідних документів;
 • прийом разових, бюджетних та інших платежів;
 • продаж цінностей;
 • видача виграшів за лотереями;
 • погашення внутрішніх кредитів;
 • отримання звітності щодо прийнятих платежів;
 • передача результатів операційного дня касира до бухгалтерії банку.

Бандерольний ввод платежів

Підсистема «Бандерольного вводу платежів» використовується для введення операцій, прийнятих на касовому апараті або через касовий журнал. Дані про операції заносяться безпосередньо до бази даних обробки. У процесі введення операцій виконується контроль повноти реквізитів за правилами встановлених для вікон прийому.

Підсистема спроектована за технологією «клієнт-сервер» для одночасного введення операцій із декількох робочих місць. Система надання прав користувачам програмного комплексу дозволяє адміністратору закріпити список безбалансових установ за конкретним користувачем. Таким чином, бухгалтер має можливість повного контролю за операціями довірених йому безбалансових установ.

Функції:

 • Відкриття чергового денника на зареєстрованому робочому місці;
 • Відкриття зміни у межах відкритого денника;
 • Введення параметрів та операцій бандеролі;
 • Редагування/видалення операції;
 • Запис/редагування/видалення бандеролі;
 • Закриття зміни та щоденника;
 • Формування та перегляд звітів;
 • Регулювання параметрів конкретного робочого місця;
 • Надання інформації щодо нарахування оплати за житлово-комунальні послуги та обмін даними із зовнішніми інформаційними системами (КП ГІВЦ Online інтерфейс).

 

 

 

 

 Програмний комплекс «Платежі населення» експлуатується в більше ніж на 12 000 робочих місцях, в 6500 безбалансових відділеннях,  500 балансових установ, 12 банках у всіх областях України.

Переваги програмного комплекса "Платежі населення"

 • Скорочується обсяг непродуктивної ручної праці у традиційному технологічному процесі прийому та обробки платежів, який пов’язаний з обробкою великої кількості паперових документів;
 • Знижується відсоток помилок, пов’язаних із втратами платежів, хибним перерахуванням коштів на інші розрахункові рахунки;
 • Створюються хороші умови для збереження своїх клієнтів та залучення нових за рахунок підвищення рівня сервісу.

 • Організується додатковий інформаційний канал, що дозволяє постачальнику послуг інформувати своїх клієнтів про зміни в тарифах, перерахунки, заборгованість тощо. Згодом може повністю замінити традиційні канали (пошта, очна робота з клієнтом, телефон);
 • Забезпечується своєчасне та достовірне отримання інформації про прийняті платежі та, як наслідок, підвищується якість облікового процесу при скороченні його трудомісткості;
 • Скорочуються терміни проходження платежів, зменшується обсяг інформації, що його супроводжує;
 • Створюються передумови істотного скорочення вхідного потоку паперових документів, поступового відмовлення від їх ручної обробки за допомогою переходу приймання готових електронних реєстрів прийнятих платежів.

 • Зникає необхідність самостійно відстежувати зміни тарифів та заборгованостей із періодичних платежів;
 • Спрощується процедура оформлення платіжних документів, скорочується час обслуговування на вікні прийому платежів
 • Спрощується процедура з’ясування непорозумінь за фактами неправильного визначення суми платежів.

 

За більш детальною інформацією дзвонити за тел.:(050) 330-86-73 або напишіть нам