ПК автоматизована банківська система «Скарб»


Програмно-технічний комплекс автоматизована банківська система «Скарб» 7.х (ПТК АБС «СКАРБ» 7.х) є інформаційною системою, призначеною для комплексної автоматизації технологічних процесів банківського виробництва, що забезпечує управління фінансовими технологіями та управлінськими процесами прийняття рішень у режимі реального часу під час транзакційної обробки даних.

Фундаментальною основою системи «СКАРБ» 7.х є такі рішення:

 • Розрахована на багато користувачів, багатозадачна ОС MS Windows 2000 і вище, яка дозволяє при побудові системи використовувати широкий спектр серверного обладнання в залежності від обсягу операцій на поточному рівні розвитку банку;
 • Реляційна СУБД MS SQL Server, яка забезпечує цілісність даних, надійність збереження інформації та високу швидкість обробки транзакцій;
 • Багаторівневе побудова системи, що реалізує бізнес-логіку лише на рівні серверів додатків;
 • Об’єктно-орієнтований принцип побудови, який дозволяє оперативно реагувати на зміни технології та продуктового ряду банку;
 • обробка вихідних даних за допомогою продуктів Microsoft Office;
 • Графічний інтерфейс, який створює комфортний режим роботи співробітників банку;
 • Сумісність із попередніми версіями та підсистемами «СКАРБ», яка дозволяє поетапно, з малими витратами, здійснити перехід на «Скарб» 5.х., 6.х. Перехід на версію АБС «Скарб» 7.х для існуючих користувачів — безкоштовний
 
Основні переваги АБС «СКАРБ» 7.х у порівнянні з попередніми версіями представлені в порівняльній таблиці:
Параметри порівнянняСКАРБ 6.х (MS SQL 2000, Delphi 5)СКАРБ 7.х (MS SQL 2008, Delphi 2007)
Продуктивність під час роботи з великими обсягами статистичних даних100%170%
Прискорення часу відгуку під час роботи користувачів (при однаковій кількості користувачів)100%до 150%
Розмір обсягів займаного дискового простору бази даних100%60%
100%40%
МасштабуванняВідсутнєДзеркало з автоматичним відновленням пошкоджень
КластеризаціяВідсутнє-Балансування продуктивності; -забезпечення надійності; -Підтримка гарячого додавання пам’яті та процесорів
Нововведення-Підтримка нових типів даних, у тому числі просторових та мультимедійних даних
Можливість використання кількох процесорів для одночасного виконання запитів на одній сесіїНіТак
Використання ОЗУ для збільшення швидкодіїНіТак
Підтримка СУБД фірмою MicroSoftПрипиненоКІС – сертифікований партнер Microsoft
Підтримка правил безпеки під Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7НіТак
Підтримка вимог до інтерфейсу під Windows VistaНіТак
Обмеження на розмір символьних типів даних255Відсутнє
Механізм доступу до данихВDE
Максимальна кількість підключень25532 255
Наявність незалежного моніторингу ресурсів сервера додатків адміністраторомНіТак
 

В основу архітектури АБС «СКАРБ» покладено такі базові засади:

 • компонентний (модульний) принцип побудови системи «Скарб» 7.х;
 • єдиний інформаційний простір, утворений набором стандартних інтерфейсів;
 • поділ оперативних даних та даних аналітичної обробки.

Компонентний (модульний) принцип побудови забезпечує такі переваги:

 • висока якість системи за рахунок можливості використання компонентів найкращих у своєму класі (у тому числі від інших виробників);
 • оптимізація витрат на побудову системи за рахунок підбору компонентів виходячи з нагальних потреб та реальних можливостей, поетапного нарощування функціональності системи та рознесення у часі витрат;
 • зменшення ризиків зриву проекту впровадження та розвитку ІВ банку;
 • ефективне навчання персоналу та подолання психологічного бар’єру;
 • Використання передових технологій.

Єдиний інформаційний простір : ефективне функціонування компонентів у системі неможливе без їхньої реальної взаємодії між собою.

Інтеграція компонентів у системі забезпечується набором стандартизованих (опублікованих) інтерфейсів. Ідеальним варіантом став би єдиний стандарт взаємодії компонентів у системі, проте це з одного боку недосяжно, з іншого не оптимально з наступних причин:

 • наявність у системі обов’язкових компонентів взаємодії з платіжними системами, системами звітності, обліковими системами клієнтів, інтерфейси технічних засобів, що застосовуються в банку тощо, інтерфейс яких продиктований виробником цих компонентів;
 • експлуатація компонентів розроблених раніше та заміна, яких на даному етапі не ефективна або неможлива;
 • різний статус інформації взаємодії компонентів у системі з погляду оперативності, безпеки та юридичного характеру;
 • бурхливий розвиток технічних засобів та технологій.

Поділ оперативних даних та даних аналітичної обробки. Оперативні бази даних мають такі характеристики:

 • розташовані в різних підрозділах, які найчастіше не мають зв’язку в online-режимі;
 • орієнтовані на оперативну роботу та масоване введення даних користувачами;
 • містять інформацію незавершену або коригування, що підлягає.

Дані аналітичної обробки характеризуються:

 • високою швидкістю побудови різного виду звітів великих масивах інформації;
 • змістом завершеної, несуперечливої ​​інформації за звітний період.

Враховуючи різний характер та призначення даних доцільно поділ оперативних даних та даних аналітичної обробки.

Оперативні дані у системі можуть бути розподілені як територіально, і функціонально. Для інтеграції оперативних даних у системі служить реляційне сховище інформації, що має такі характеристики:

 • містить лише оперативну та нормативну довідкову інформацію;
 • містить лише первинну (детальну) інформацію щодо об’єктів обліку (клієнти, контракти, рахунки, документи тощо);
 • має засоби модифікації переліку об’єктів, що враховуються, та їх параметрів;
 • містить засоби прийому інформації на підставі репозитарію об’єктів;
 • містить засоби поширення НСІ.
Інформаційна модель системи «Скарб» 7.х

Інформаційне забезпечення та його організація визначаються складом об’єктів відображуваної предметної області, завдань, даних та сукупністю інформаційних потреб усіх користувачів автоматизованої банківської системи.

Центр тяжкості інформаційного забезпечення посідає повноту відображення специфіки предметної галузі банківського бізнесу. Широкий словник термінів, що відображають цю сферу діяльності і виведений для спілкування з користувачем (інтерфейс користувача) допомагає фахівцям банку і керуючим приймати стратегічні та тактичні рішення.

Важливим нововведенням є підходи до інформаційного забезпечення, що дозволяють фахівцям банку самостійно модифікувати та доповнювати словник інформаційної моделі у термінах банківських продуктів чи послуг, що надаються клієнтам.

Серед багатьох понять, наприклад, первинним є поняття документ (договір, заявка, ордер, розпорядження тощо). Документ породжує послідовність дій, які мають бути виконані на його виконання, тобто. операції. Поряд із простими можуть створюватися і складні операції, формуватися нові послуги — дії, які необхідно виконувати та відображати їхню послідовність. Для розширення предметної області застосовується механізм гнучких класифікаторів. Вони дозволяють наділяти об’єкти новими ознаками (атрибутами) та доповнювати бази даних нестандартними властивостями об’єктів.

Наприклад, додатково можуть бути введені адресу податкової інспекції, дані про закордонний паспорт, групи банків, клієнтів, операцій. Крім того, гнучкі класифікатори дозволяють організувати потрібні угруповання об’єктів, зручно використовувати їх для формування звітів, пошуку та перенесення інформації.

В основі інформаційної моделі автоматизованої банківської системи «СКАРБ» 6.х лежить широкий набір базових понять та об’єктів, які складають інформаційний стрижень АБС «СКАРБ» 6.х, основними з яких є:

 • Операція:
  • Документ:
   • Договір;
   • Платіжний документ;
  • Подія;
  • Транзакція (проводка);
 • Клієнт (контрагент);
 • Рахунок;
 • Книга обліку,

Базові поняття, що у основі інформаційної моделі системи, мають певні взаємозв’язку. Ця ієрархія операційних елементів створює всередині АБС єдиний стрижень, що дозволяє реалізувати ті чи інші елементи прикладної функціональності. При цьому значно спрощується створення нових та модифікація існуючих у системі фінансових інструментів та технологій, шляхом складання модифікації готових блоків.

информационная модель системы "СКАРБ"

Архітектура АБС «Скарб» 7.х
АБС «Скарб» 7.х реалізована на основі трирівневої архітектури. Ця архітектура забезпечує високу безпеку даних, оскільки доступом до базі даних здійснюється лише через сервер додатків. Також такий підхід побудови системи дозволяє реалізувати принцип тонкого клієнта, де на клієнтському місці здійснюється лише візуальний інтерфейс з користувачем, а на сервер додатків винесена вся бізнес-логіка системи. Кожен рівень АБС «Скарб» 7.х складається з таких складових:

 1. Рівень даних::
  • MS Windows 2000;
  • MS SQL 2008;
  • MS Exchange 2007.
 2. Рівень додатків:
  • Сервер додатків;
  • WEB Server IIS.
 3. Рівень клієнта:
  • Робочий стіл користувача;
  • Функціональні сервери.

Склад підсистем АБС «Скарб» 7.х
АБС «Скарб» 7.х призначена для комплексної автоматизації технологічних процесів банківського виробництва. Завдяки модульній реалізації забезпечується необхідна гнучкість для кожного конкретного рішення. АБС «Скарб» 7.х складається з наступних підсистем:

 • Обліково-операційна підсистема (ядро системи):
  • АРМ адміністратора;
  • АРМ працівника банку;
 • Аналітична підсистема (звітність);
 • Підсистема підтримки платіжних систем;
 • Система «Клієнт-Банк»;
 • Підсистема «Віддалена філія»;
 • Підсистема обслуговування клієнтів;
 • Внутрішня бухгалтерія;
  • Заробітна плата працівників банку;
  • Підсистема «Кадри»;

Спеціалізовані підсистеми:

 • Система збору, аналізу та консолідації звітів від балансових підрозділів
 • Система формування запитів та обробки отриманих відповідей від підрозділів банку
 • Підсистема прийому та аналізу валютно-митних декларацій
 • Кредитування під заставу дорогоцінних металів
 • Скупка дорогоцінних металів
 • Підсистема взаємодії із процесинговим центром

В обліково-операційній підсистемі АБС «Скарб» 7.х існує два типи робочих місць: АРМ адміністратора та АРМ працівника банку. АРМ Адміністратора призначений для:

 • налаштування параметрів та конфігурування системи
 • налаштування виконуваних операцій та процедур;
 • реєстрації груп користувачів;
 • реєстрації користувачів;
 • розподілу прав доступу до об’єктів та ресурсів;
 • конфігурування робочого столу працівників банку;
 • синхронізації виконуваних дій;
 • відновлення після апаратних та програмних збоїв;
 • ведення журналу подій у системі;
 • моніторинг стану системи.

АРМ працівника банку є універсальне робоче місце працівника банку і може бути індивідуально налаштовано для кожного конкретного працівника, з урахуванням особливостей реального технологічного процесу повноважень виконавця. Створення робочих місць здійснюється користувачем (адміністратором робочого столу), що входить до групи, яка має права на додавання об’єктів та інструментів робочого столу, створених у системі. Основним інструментарієм створення індивідуальних робочих місць працівників банку є:

 • Робочий стіл – базовий об’єкт, який буде доданий під час створення нової групи, і служить організації автоматизованих робочих місць працівників банку. Саме на робочому столі будується меню користувача шляхом додавання папок, об’єктів та інструментів.
 • Папка – об’єкт робочого столу, в який можна поміщати інші об’єкти для зручності їх угруповання, наприклад, за функціональним призначенням, приналежністю, загальними характеристиками тощо.

Для кожного користувача адміністратор робочого столу конструює індивідуальне робоче місце з різних об’єктів та інструментів робочого столу. Будь-який з них можна налаштувати додатково, а також розмістити на робочому столі кілька екземплярів параметризованих об’єктів та інструментів, використовуючи додаткові параметри (конкретну конфігурацію), тобто керувати його роботою в різних режимах з урахуванням індивідуальних потреб та повноважень персоналу. При цьому об’єкту робочого столу можна надати довільне найменування, що відображає його суть у зв’язку з обраними параметрами. В обліково-операційній підсистемі АБС «Скарб» 7.х реалізовано такі стандартні об’єкти та інструменти робочого столу:

 • Довідник банків;
 • Довідник валют;
 • План рахунків;
 • Рахунки банку;
 • Побудовник звітів;
 • папка фінансових документів;
 • Контракти;
 • Клієнти;
 • документи минулих днів;
 • Імпорт документів;
 • SEP;
 • Абоненти банку;
 • Статозвітність;
 • Ведення довідників.

За продуктивністю, надійністю, функціональною наповненістю, вимогами, що пред’являються до системних ресурсів та вартісних показників, АБС «СКАРБ» може задовольнити потреби будь-якого банку, як у галузі його спеціалізації, так і за кількістю підрозділів та обсягом документообігу.

.