Електронний реєстр про послуги ОУ України


     Успішно завершено проект створення для Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу електронного реєстру з інформацією про державні та адміністративні послуги органів управління України, які надаються юридичним та фізичним особам, включаючи резидентів та нерезидентів України.

     Продукт є базою даних із зручним інтерфейсом користувача, реалізованим на базі інтернет-технологій. Таким чином, за допомогою цього продукту кожна зацікавлена ​​особа через Інтернет може отримати повну інформацію про будь-який вид послуг, що надаються державними органами України. Система створена з метою покращення умов реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, забезпечення належного функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, попередження прояви корупції під час надання адміністративних (державних) послуг, а також запровадження дієвого механізму забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних (державних) послуг. Створення електронного реєстру є ще одним кроком на шляху реалізації державної програми «Електронний уряд України».