ПК «Платежі населення» версія 3.2.057.0691


Випущена нова версія програмного комплексу «Платежі населення» версія 3.2.057.0691 від 07.06.2012р., яка включає наступні доопрацювання:

1. До зовнішніх функцій добавлені методи для генерації на 100% унікального коду довжиною 12 символів з реквізитів платежу та відновлення реквізитів з унікального коду.

2. На формі редагування довідника «Список ТВБВ» добавлена можливість вказувати «Керуюче Регіональне безбалансове відділення» для організації безбалансових відділень в вигляді дерева.

3. До ЗФ формування реестрів добавлений метод для редагування реквізитів платежу.
4. До пункту меню «Історія» добавлена команда «Історія операційних сесій».
5. До пункту меню «Історія» — «Перегляд прийнятих операцій» добавлені поля «Дата ОС» та дата денника.
6. В підсистемі «Бухгалтер» в окремий АРМ виділені функції бухгалтера регіонального відділення.
Для цього:
— на головній формі підсистеми добавлений пункт меню «Бухгалтер РВ», в якому доступні основні функції для роботи/перегляду платежів та документів.
— в довідниках «Користувачі» та «Робочі місця» добавлена можливість встановлювати права на цей АРМ.
— на формі редагування довідника МПП на першій закладці добавлена можливість вибирати АРМ бухгалтера для обробки платежів.
— з усіх режимів цієї підсистеми встановлені права обробки платежів, що були прийняті в безбалансових підрозділах банку на які в користувача є доступ незалежно від того, хто завантажив платежі до операційної сесії.
— для меморіальних ордерів та проводок встановлена видимість на документи, що сформовані за договорами з обробкою бухгалтером рег.відділення.
7. В підсистемі «Бухгалтер» для АРМу «Бухгалтер ТВБВ» встановлені:
— права до платежів, що були прийняті в доступних безбалансових відділеннях та завантажені до операційної сесії цим-же користувачем.
— для меморіальних ордерів та проводок встановлена видимість на документи, що сформовані цим же користувачем за договорами з обробкою бухгалтером ТВБВ.
8. В підсистемі «Бухгалтер» для АРМу «Бухгалтер операційної сесії» встановлені:
— права до платежів, що були прийняті в усіх безбалансових відділеннях та завантажені до операційної сесії будь-яким користувачем.
— для меморіальних ордерів та проводок встановлена видимість на документи, що сформовані будь-якими користувачами за договорами з обробкою бухгалтером філії.
9. В підсистемі «Бухгалтер» в «Параметрах системи» на закладці «САБ» добавлена налагоджувати передачу документів до ОДБ ProFIX через прямий доступ в БД, без вивантиаження в проміжні файли.
10. В підсистемі «Бухгалтер» добавлені діагностичні повідомлення на головній формі для невдало написаних запитів в зовнішніх функціях зі збереженням їх в протоколі подій системи.
11. В підсистемі «Бухгалтер» для ЗФ добавлений метод WaitMessage(CaptionMessage, TextMessage: String; SecondWaiting: Integer) для виведення повідомлень на головну форму.
12. В підсистемі «Бухгалтер» виправлена помилка при регістрації робочого місця в момент першого входу, якщо список вільних місць пустий.