Обслуговування юридичних осіб в системі ТП “Швидка копійка”


      Завершено розробку щодо обслуговування юридичних осіб в системі термінових ереказів «Швидка копійка».

      Система призначена для автоматизації обслуговування юридичних осіб в СТП і виконання таких функцій:

 • прийом термінових переказів від юридичних осіб на користь фізичних осіб шляхом прийому готівки або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на відповідний рахунок установи Банку;
 • виплата термінових грошових переказів одержувачам — фізичним особам готівкою в будь-якій установі банку, яка є учасником СТП;
 • пошук переказу по номеру облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (далі — РНОКПП) одержувача або за серією та номером документа, що засвідчує особу одержувача;
 • нарахування та отримання плати за послуги Банку від операцій переказу коштів від юридичних осіб на користь фізичних осіб, яка вноситься платником за місцем здійснення прийому перекладу у відповідності з діючими Тарифами Банку;
 • забезпечення виконання правил здійснення переказів для юридичних осіб, встановлених Правилами СТП;
 • забезпечення виконання всіх без винятку операцій з грошовими переказами, передбачених Правилами СТП;
 • забезпечення можливості на рівні АРМ бухгалтера СТП центрального апарату та АРМ бухгалтера СТП установ Банку
 • здійснення безготівкових переказів від юридичних осіб на користь фізичних осіб у порядку, передбаченому Правилами СТП;
 • забезпечення можливості на рівні АРМ бухгалтера СТП центрального апарату здійснення взаєморозрахунків між установами Банку за прийнятими перекладам від юридичних осіб та виплачених переказах фізичним особам, розрахунків за сумами комісійної винагороди установам Банку способом, який передбачений Правилами СТП;
 • забезпечення відповідності екранних форм для користувача інтерфейсу АРМ контролера — касира СТП вимогам, які викладені в Правилах СТП;
 • відображення в центральній базі даних СТП переказів від юридичних осіб з відповідною ознакою і статусом «Безготівкові», якщо вони є;
 • забезпечення контролю коректності та допустимості значень вхідних даних при їх введенні на рівнях екранних форм і сервера обробки запитів;
 • приймання і виплата термінових переказів від юридичних осіб на користь фізичних осіб повинні здійснюватися за допомогою окремого програмного модуля, інтегрованого в програмний комплекс «Платежі населення v.3.Х»;
 • забезпечення формування необхідних форм звітності відповідальними виконавцями Банку відповідно до Правил СТП;
 • забезпечення можливості повернення переказів, здійснених юридичними особами як готівкою, так і безготівковим шляхом, не були отримані Одержувачами, перерахуванням суми повернутого

 

Для формування реєстру фізичних осіб на переказ коштів від суб’єктів господарювання через СТП «Швидка копійка» використовується програмне забезпечення АРМ «Формування реєстру клієнтами банку» Скачати