Контроль та облік плати за РКО в ПК CentPay


Для програмного комплексу «Платежі населення з центральною базою «CentPay» була розроблена підсистема, яка автоматизує процедуру контролю та обліку плати за розрахунково-касовим обслуговуванням (РКО) прийнятих платежів.

Підсистема має такі доповнення та налаштування:

  1. До картки введення договорів додані поля:

«Дата погашення плати за РКО»  вноситься в ручному режимі дата до якої, згідно договору, організація повинна погасити нараховану плату за РКО

«Рахунок простроченої Д/З»  вноситься в ручному режимі  рахунок 3579* (прострочена нарахована плата за РКО)

  1. До режиму «Адміністратор» — «Підрозділи банку» — «Назва банку» / «реквізити підрозділу»

—  додано поле  «Шаблон рахунку «Плата за РКО «нез’ясовані суми» (для роботи співробітників у головному банку).

  1. В режимі «Бухгалтер» реалізовані під режими:

— «Робота з погашення простроченої заборгованості по РКО»

— «Робота з нез’ясованими сумами плати за РКО»

— «Акцепт документів»

  1. Для виконання функції перенесення «нарахованої плати за РКО» на «прострочену плату за РКО» до режиму «Формування меморіальних ордерів» додано кнопку «Перенесення заборгованості на прострочену».

Критерії формування меморіальних ордерів по вибраним платежам обумовлюються функціями:

  • «Погасити 3579*» та/або «Перенести на 2909*»
  • «Перенести на 3570*» та/або «Повернути з 2909*»

Після виконання кожної функції з’являється відповідна відмітка у звіті.

  1. В АРМ реалізована можливість відміни операції з використанням під функції «вибрати рахунок», але тільки у випадку коли за цією операцією немає сформованих проводок (сформовані проводки були видалені).
  1. До режиму «Звіти» розроблені та додані звіти:

— «Нарахована плата за РКО» ,

— «Прострочена нарахована плата за РКО»,

Дані по звіту «Нарахована плата за РКО» витягуються із ОДБ по рахунку 3570,  а  дані по звіту «Прострочена нарахована плата за РКО» витягуються з ОДБ по рахунку 3579,  відповідно до ролів бухгалтерів головного банку та відділень.

Функція  «Друк» — призначена для друку отриманої інформації з можливістю  «Зберегти в файл» формату ХРS або XLS.